секс знакомства украина
ukrwebcompany@gmail.com: (044) Продажа сайта,ссылки,реклама
E-mail:
АсМАП - ИНФОРМ
Ассоциация международных автоперевозчиков Украины
ТВ программа
"УкрАвтоКонтинент"
Номер 383 от 02.05.2015
Смотреть
Статьи
» Смотреть все
Автомаркет

Volvo та Renault

MAN MAN/14.284
2000' MAN MAN/14.284
Дайджест
» Смотреть все
СЕРВІС АСМАП УКРАЇНИ
Деталі
Полезная информация
Казахстан.Ограничение движения автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн
Змінено строк повернення дозволів на поїздку територією іноземних держав
Повернення дозволів Республіки Казахстан квоти 2015 року
ПРИЙНЯТО ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"
» Смотреть все
Информация по странам
» Смотреть все
Контактная информация

ukrwebcompany@gmail.com (044) Продажа сайта,ссылки,реклама (многокан.)
E-Mail: ukrwebcompany@gmail.com

НАКАЗ Міністерства фінансів України 12.12.2012 № 1316 "Про затвердження Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2012  № 1316Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
26 лютого 2013 р. за № 318/22850

 

Про затвердження Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення

Відповідно до статей 207, 233, 319, 320, 336, 338, 359 та 360 Митного кодексу України,Закону України „Про приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур” та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній митній службі України (Дороховський О.М.) забезпечити протягом 30-ти днів з дати державної реєстрації цього наказу доопрацювання відповідних програмно-інформаційних комплексів для забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

 

Міністр                                                    Ю. Колобов


 


                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
фінансів України 
12.12.2012  № 1316


                                                                                              Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 
26 лютого 2013 р. 
за № 318/22850

ПОРЯДОК 
проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень статей 207, 233, 319, 320, 336,338, 359 та 360 Митного кодексу України.

1.2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України, законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

1.3. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб митних органів при організації, проведенні та оформленні результатів огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

1.4. Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення (далі - огляд) здійснюються шляхом:

візуального огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

розкриття пакувальних місць, обстеження транспортного засобу комерційного призначення.

1.5. Огляд проводиться з метою:

ідентифікації товарів у цілях митного контролю та митного оформлення;

перевірки дотримання законодавства України з питань державної митної справи;

перевірки наявної інформації про порушення законодавства України з питань державної митної справи;

перевірки дотримання законодавства України з питань захисту прав інтелектуальної власності.

1.6. З метою забезпечення проведення огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення посадові особи митних органів самостійно вживають необхідних заходів, передбачених законодавством України з питань державної митної справи.

1.7. Огляд проводиться виключно посадовими особами митних органів, у посадових інструкціях яких визначені відповідні права та обов’язки.

1.8. Під час проведення огляду можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби митного контролю, а також службові собаки.

II. Прийняття рішення про проведення огляду та організація його проведення

1. Прийняття рішення про проведення огляду

1.1. Якщо за результатами застосування системи управління ризиками виникла необхідність огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, посадова особа митного органу, яка виявила таку необхідність, особисто інформує керівника підрозділу митного оформлення або особу, яка виконує його обов’язки, для прийняття рішення про проведення огляду не пізніше 10 хвилин з моменту виявлення необхідності проведення огляду.

При цьому в автоматизованій системі митного оформлення (далі - АСМО) проставляється відмітка про час виявлення необхідності проведення огляду, яка свідчить про інформування керівника підрозділу митного оформлення або особи, яка виконує його обов’язки, з метою прийняття рішення про проведення огляду.

1.2. Рішення про проведення огляду у випадках, визначених частиною третьою статті 338 Митного кодексу України, приймає керівник митного органу або особа, яка виконує його обов’язки, в зоні діяльності якого знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення.

1.3. Рішення про проведення огляду оформляється шляхом:

проставлення в АСМО керівником підрозділу митного оформлення або особою, яка виконує його обов’язки, відмітки щодо проведення огляду (має бути вказано обсяг огляду, а також необхідні для його проведення технічні засоби митного контролю у разі, якщо ці відомості не визначені за результатами застосування системи управління ризиками);

надання посадовій особі митного органу доручення про проведення огляду (далі - доручення) шляхом проставляння відміток в АСМО.

1.4. Огляд проводиться в місцях, оснащених ваговим устаткуванням, розвантажувально-навантажувальною технікою, місцем для вивантаження товарів з транспортного засобу, на спеціально обладнаних майданчиках.

1.5. У разі якщо декларування товарів здійснюється на підставі електронних документів, рішення про проведення огляду оформляється у вигляді електронного повідомлення про проведення огляду, засвідченого електронним цифровим підписом посадової особи митного органу (далі - повідомлення), що направляється електронними каналами зв’язку декларанту.

1.6. Залежно від кількості та характеристики товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають огляду, а також від строків його проведення огляд може бути доручений одній, двом або більше посадовим особам.

1.7. У разі прийняття рішення про проведення огляду за результатами використання мобільних скануючих рентгенівських систем посадовій особі, яка проводить огляд, передаються рентгенівські зображення (за технічної можливості) та коментарі до них.

2. Організація проведення огляду

2.1. Посадова особа, якій доручено проводити огляд, інформує власника товарів, або уповноважену ним особу, або водія транспортного засобу про проведення операцій з товарами, транспортними засобами комерційного призначення не пізніше 10 хвилин з моменту отримання доручення.

У разі проведення огляду відповідно до положень частини п’ятої статті 338 Митного кодексу України огляд може проводитися посадовими особами митних органів в інших місцях митної території України.

2.2. У разі потреби для участі в здійсненні окремих (спеціальних) дій при проведенні огляду можуть залучатися спеціалісти та експерти.

2.3. При проведенні митного контролю товарів, що підлягають іншим державним видам контролю, у разі проведення огляду митні органи взаємодіють з контрольними органами, уповноваженими на здійснення таких видів контролю, координують роботу з їх одночасного проведення.

У разі проведення огляду товарів, які відповідно до законодавства України підлягають попередньому документальному контролю, посадові особи контролюючих органів до його проведення не залучаються.

2.4. Інформування посадових осіб інших підрозділів митного органу, які за результатами застосування системи управління ризиками повинні бути присутніми при проведенні огляду, а також спеціалістів та експертів, представників інших державних органів, до компетенції яких належить забезпечення дотримання законодавства України, здійснюється посадовою особою, яка виявила необхідність проведення огляду.

III. Проведення огляду

1. Порядок проведення огляду

1.1. Огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення проводиться у присутності особи, яка переміщує ці товари, транспортні засоби через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем, а у разі її відсутності - за умови залучення не менше ніж двох понятих. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду (переогляду). Працівники митних органів не можуть бути понятими.

1.2. За результатами огляду складається Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі – Акт огляду), форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 636 „Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року за № 1004/21316.

1.3. Посадові особи митних органів здійснюють огляд не пізніше закінчення робочого дня (зміни).

Якщо посадовою особою проведення огляду не завершене у зв’язку із закінченням її робочого часу, то посадова особа, яка проводить огляд, доповідає про це керівнику підрозділу митного оформлення (особі, яка виконує його обов’язки). Керівник підрозділу митного оформлення (особа, яка виконує його обов’язки) визначає іншу посадову особу, яка протягом робочого часу митного органу завершить огляд, про що проставляється відмітка в АСМО.

1.4. Після прибуття на місце проведення огляду посадова особа, яка проводить огляд:

а) перевіряє повноваження осіб, присутніх при проведенні огляду, а також підстави для їх присутності в зоні митного контролю;

б) встановлює факт пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення до огляду та виконання дій, зазначених у рішенні про проведення огляду (у разі його направлення власнику товарів або уповноваженій особі перед проведенням огляду).

1.5. Огляд товарів посадовою особою митного органу може бути розпочатий тільки у разі, якщо:

огляд товарів у встановленому обсязі може бути проведений безпосередньо у вантажному відділенні транспортного засобу;

проведення необхідних вантажних операцій з товарами може бути забезпечене власником товарів або уповноваженою особою безпосередньо під час огляду;

проведення огляду не спричинить втрати товарів або зміни їх стану.

1.6. Час проведення огляду не повинен перевищувати часових нормативів, визначених Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

1.7. Якщо пред’явлені для огляду товари не розділені на пакувальні місця за окремими видами та (або) найменуваннями товарів та (або) дані про упаковку та про маркування не вказані в товаросупровідних документах на товари, митних деклараціях, уповноважена керівником митного органу посадова особа підрозділу митного оформлення має право продовжити строк проведення огляду.

Зазначений строк продовжується за умови, що вказані обставини не дають змоги митним органам під час огляду встановити відомості про пред’явлені товари.

Відомості про продовження строку проведення огляду зазначаються в Акті огляду (причина, час продовження огляду).

1.8. Строк проведення огляду продовжується з урахуванням часу, необхідного власнику товарів або уповноваженій ним особі для розділення товарної партії на окремі товари.

У разі відмови власника товарів або уповноваженої ним особи від виконання вимог щодо розділення товарної партії на окремі товари посадовою особою, яка проводить огляд, складається акт довільної форми, який додається до Акта огляду та є його невід’ємною частиною. У такому випадку розділення товарної партії на окремі товари здійснюється посадовою особою митного органу.

1.9. Під час проведення огляду посадова особа, яка проводить огляд, здійснює координацію дій усіх осіб, які беруть участь у його проведенні, а також здійснюють операції з товарами, передбачені Митним кодексом України.

1.10. У разі якщо проведення огляду переривається через об’єктивні причини, посадова особа, яка проводить огляд, вживає заходів, спрямованих на забезпечення збереження товарів у незмінному стані, зокрема шляхом накладення засобів ідентифікації на вантажні місця, транспортні засоби або приміщення, де знаходяться товари.

Відомості про переривання огляду зазначаються в Акті огляду (час початку переривання, причина, час продовження огляду).

1.11. З метою підвищення ефективності огляду посадова особа митного органу має право, у тому числі перед початком проведення огляду, застосовувати форми митного контролю, передбачені пунктами 1, 3, 5 та 6 статті 336 Митного кодексу України.

1.12. Розкриття вантажних місць передбачає порушення їх цілісності та засобів ідентифікації з подальшим оглядом окремих одиниць товарів з усієї упаковки (ящика, коробки тощо) для отримання можливості здійснення контролю за кількістю і найменуванням та отримання інших відомостей про товари, виявлення товарів, переміщуваних під виглядом інших товарів.

1.13. Транспортні засоби комерційного призначення, що переміщують радіоактивні матеріали, розкриваються тільки в організаціях, що провадять діяльність у галузі використання ядерної енергії, за наявності відповідних технічних засобів у встановленому порядку.

2. Обсяг огляду

2.1. За результатами застосування системи управління ризиками огляд проводиться (у вказаному обсязі) тільки відносно тих товарів (найменування товарів при їх декларуванні замитною декларацією), відносно яких виявлений ризик. Якщо конкретні значення цих показників не визначені за результатами застосування системи управління ризиками, за рішенням керівника підрозділу митного оформлення (або особи, яка виконує його обов’язки) допускається огляд усіх найменувань переміщуваної товарної партії.

2.2. Виходячи зі встановленого обсягу огляду, кількість товару визначається для кожного найменування товару, що має один товарний знак, марку, модель, розфасовку, упаковку та ідентичні технічні характеристики. Кількість товару визначається посадовою особою, яка проводить огляд, у кількості штук або в інших одиницях, у яких вимірюється товар, що піддається огляду. Визначення кількості проводиться розрахунковим шляхом перед проведенням огляду на основі даних про кількість товарів, що містяться в товаросупровідних документах, митних деклараціях.

3. Застосування технічних засобів митного контролю

3.1. З метою прискорення проведення огляду та підвищення його ефективності застосовуються різні види технічних засобів митного контролю (далі - ТЗМК), що дають змогу виявляти необхідні відомості про товари (їх кількість, склад, фізичні і хімічні властивості, достовірність, наявність тайників тощо).

3.2. При застосуванні ТЗМК посадові особи митних органів повинні дотримуватись необхідних заходів безпеки з метою недопущення заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей, навколишньому середовищу, а також товарам і транспортним засобам.

3.3. У разі наявності рекомендацій системи управління ризиками посадовою особою, яка проводить митний огляд, застосовуються фото-, відеоапаратура.

4. Дії посадових осіб митних органів у випадках виявлення під час огляду невідповідності фактично переміщуваних товарів відомостям, заявленим у митних деклараціях, товаросупровідних документах тощо, а також ознак інших порушень митного законодавства

4.1. У разі встановлення під час проведення огляду невідповідності фактичної кількості товарів кількості, зазначеній у товаросупровідних документах, митних деклараціях, митний орган самостійно визначає необхідну для цілей митного контролю та митного оформлення кількість товарів, що будуть оглядатись.

4.2. При виявленні під час огляду фактів невідповідності фактичних характеристик, кількості або відомостей про товари (найменування, країна походження, виробник тощо) відомостям, що зазначені в товаросупровідних документах, митних деклараціях, ці факти зазначаються в Акті огляду.

4.3. У разі якщо виявлені розбіжності вказують на порушення митних правил, складається протокол про порушення митних правил.

5. Засоби ідентифікації

5.1. На транспортні засоби, вантажні відсіки транспортних засобів, вантажні місця, приміщення й інші місця, де знаходяться або можуть знаходитися товари, на самі товари, що знаходяться під митним контролем, посадові особи, які здійснюють огляд, можуть накладати засоби ідентифікації.

5.2. У разі виявлення в результаті огляду ознак порушення вимог законодавства України з питань державної митної справи або ознак кримінального правопорушення засоби ідентифікації накладаються, якщо необхідно забезпечити незмінність стану товарів і транспортних засобів, захист їх від підміни.

5.3. Для здійснення контролю за наявністю та станом засобів ідентифікації в Акті оглядузазначаються відомості про їх кількість, тип, номери, ідентифікаційні ознаки.

5.4. У разі зміни, видалення, знищення або заміни засобів ідентифікації в Акті оглядузазначаються відомості про їх кількість, тип, номери, ідентифікаційні ознаки.

 

 

IV. Організація та проведення огляду відповідно до положеньчастини п’ятої статті 338 Митного кодексу України

4.1. Огляд проводиться відповідно до вимог частини п’ятої статті 338 Митного кодексу України за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, та згідно з вичерпним переліком підстав для проведення огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 „Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитися огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України”.

4.2. Огляд проводиться посадовими особами митних органів самостійно. У разі потреби для забезпечення зупинки транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються автошляхами митної території України, посадові особи митного органу взаємодіють з відповідними підрозділами правоохоронних органів України.

При зверненні до перевізника посадова особа митного органу зобов’язана привітатися, чітко й зрозуміло відрекомендуватися (назвати свою посаду, звання та прізвище), повідомити про причину зупинки транспортного засобу комерційного призначення, пред’явити рішення про проведення переогляду (у разі проведення переогляду) та висловити вимогу про пред’явлення перевізником документів, що посвідчують особи водія і пасажирів, реєстраційних документів на транспортний засіб та документів на товари, що перевозяться.

Перевізник повинен перемістити транспортний засіб комерційного призначення у місце, на яке йому буде вказано, з дотриманням правил переміщення та зупинки (швартування), а також:

подати для перевірки документи, що посвідчують особи водія та пасажирів, реєстраційний документ на транспортний засіб та документи на товари, що перевозяться;

надати можливість оглянути товари та транспортний засіб комерційного призначення.

4.3. Митний огляд проводиться на усій митній території України, в тому числі у межах контрольованого прикордонного району.

4.4. Під час здійснення огляду товарів, що переміщуються митною територією України, в тому числі у межах контрольованого прикордонного району, без будь-яких товаросупровідних документів, що підтверджують проходження митних процедур, посадова особа митного органу, уповноважена на його проведення, діє відповідно до вимог розділу ІІІ цього Порядку.

4.5. У разі проведення переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються за товаросупровідними документами, митними деклараціями, переогляд засвідчується власноручним написом посадової особи митного органу „Переогляд” та особистою номерною печаткою, відтиск якої проставляється у вільному від записів місці, як правило, у правому нижньому куті митної декларації або на зворотних сторонах товаросупровідних документів із одночасним проставленням номера спеціального пломбіра, яким накладено нове митне забезпечення після здійснення операції переогляду (у разі накладення). У разі проведення переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються митною територією України, в тому числі у межах контрольованого прикордонного району, без будь-яких товаросупровідних документів, що підтверджують проходження митних процедур, посадова особа митного органу засвідчує результат проведення митних процедур тільки складанням Акта огляду.

 

 

 

Директор Департаменту податкової, митної політики 
та методології бухгалтерського обліку                                    М.О. Чмерук

 

2013-03-25
Смотреть все
Комментарии к статье: 0

Добавить комментарий:
Имя:
Сообщение:


Обратная связь


Погода

Цена на топливо в Украине

Цена на топливо в мире

Пробки

Прогноз погоды в Киеве » Украина Цены на бензин Стоимость топлива по странам мира Пробки на Яндекс.Картах
Все права защищены © Перепечатка материалов разрешена только при условии размещения ссылки на сайт!